کلاس احمدی روشن مدرسه ی سلام صادقیه

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک سوال هفتم» ثبت شده است

نمونه سوالات درس ٧ قسمت دوم

١-سخنان ان حضرت و خطبه های ان حضرت در ……… از نمونه های حضور ایشان در اجتماع است.

پاسخ:

مسجد مدینه


٢-ایشان در منزل گندم را ……… میکرد و ……… میپخت.

پاسخ:

اسیاب،نان


٣-فاطمه موجب شادمانی من است را چه کسی گفته است؟

پاسخ:

پیامبر (ص)


٤-حضرت زهرا سعادت را در چه چیزی میدانستند؟

پاسخ:

دوری از مردان نا محرم۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali bagheri

نمونه سوال های درس ٧ پیام های اسمانی(قسمت اول)

١-چرا حضرت فاطمه با امام علی ازدواج کردند؟

پاسخ:

زیرا ایشان برتری را به ایمان دادند


٢-چرا حضرت فاطمه از تقیسم کار حضرت محمد خوش حال شدند؟

پاسخ:

زیرا دیگر ایشان با نامحرمان روبه رو نمی شوند


٣-حضرت فاطمه در زندگی مشترک مایه ی ارامش بود

پاسخ:

درست


٤-حضرت فاطمه ……… را گرفتند و غلام را ………

پاسخ:

گردن بند،در راه خدا ازاد کرد.


٥-حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه میداند؟

پاسخ:

دوری از نا محرمان.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

نمونه سوال پیام های اسمانی هفتم درس٥(قسمت اول)

١-پیامبر برای چه کسانی نازل شد؟

پاسخ:

برای هر کس که به خدا و روز اخرت امید دارد


٢-اسوة حسنة یعنی چه؟

پاسخ:

الگویی نیکوست


٣-پیامبران.......کسانی هستند که میتوانند با اوردن دین اسمانی ،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند.

پاسخ:

تنها


٤-گفتار پیامبران را دستیابی به…………است،رفتار پیامبران……………زندگی ماست.

پاسخ:

رستگاری،الگوی عملی


٥-هر کدا از پیامبران دارای ویژگی های ……… پسندیده فراوانی بوده اند.

پاسخ:

اخلاقی


سه ویژگی اخلاقی پیامبر را بنویسید.

پاسخ:

بزرگواری و محبت،عزت نفس،امانت داری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

بانک سوال پیام های اسمانی درس4(قسمت دوم)


در تشبیه جنازه ی سعد ابن معاذ چه فرشته ای حاضر بود؟

پاسخ:

جبرءیل


علت فشار سعد ابن معاذ چه بود؟

پاسخ:

او با خانواده اش در خانه بداخلاقی میکرد.


کار نیک را توضیح دهید.

پاسخ:

از انجام انچه خداوند به انها دستور داده است و ترک هر چیزی که خداوند از انجام ان نهی کرده است.


منظور از ما به سراغ مرگ برویم یعنی چه؟

پاسخ:

جهاد در راه خدا


سه شرط برای نترسیدن از مرگ را بنویسید.

پاسخ:

کسی که از گناهان بپرهیزد و به اجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید،دیگر برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

بانک سوال علوم درس 2(متوسط)

یکا همان............است.

پاسخ:

واحد.


0.521 کیلو گرم همان...........گرم است.

پاسخ:

521


شتاب جاذبه ی کره ی ماه چند برابر زمین است؟

پاسخ:

یک شیشم


جرم و وزن یک جسم 6 کیلویی روی کره ی ماه چقدر است؟

پاسخ:

10،6


هر کیلو متر چند میلی متر است؟

پاسخ:

1000000


افزایش دمای یک فلز چه تاثیری در چگالی ان دارد؟

پاسخ:

دما در چگالی تاثیری ندارد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

بانک سوال پیام های اسمانی درس 4(قسمت اول)

از نظر ابوذر چرا ما از مرگ میترسیم؟

پاسخ:

زیرا دنیایمان را اباد کرده ایم و اخرتمان را خراب و ویران و معلوم است که دوست نداریم از ابادانی به ویرانی به رویم.


از نظر امام صادق(ع) هرکس پیوند خود را با اطرافیانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار باشد چه میشود؟

پاسخ:

دشواری های مرگ بر او اسان میشود و در دنیا هیچ وقت فقیر و تهی دست نمیشود.


در شبی سرد امام سجاد(ع) کیسه ای که داخل ان .........وجود داشت بر دوش داشت.

پاسخ:

گندم


امام سجاد (ع) در جواب ان مرد که برای کمک امام امده بود چه گفتند؟

پاسخ:

من باری را که نجات دهنده ی من در سفرم است از دوش خود بر نمیدارم.


منظور امام از سفر چه سفری بود؟

پاسخ:

سفر مرگ.


به فرموده ی امام صادق(ع)صدقیه دادن موجب چه چیزی میشود.

پاسخ:

موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلا.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

نمونه سوال پیام درس 3

داستان بهلول از چه کتابی و برای چه نویسنده ای بود؟

پاسخ:

کتاب منازل الاخرة شیخ عباس قمی.

فرشتگان در حال گرفتن جان افراد خوب را میگیرند چه میکنند؟

پاسخ:

میگویند درود بر شما به پاداش انچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید.

سوره ی نحل ایه ی دو به چه موضوعی اشاره میکند؟

پاسخ:

گرفتن جان افراد درست کار.

فرشتگان چگونه جان کافران را میگیرند؟

پاسخ:

به صورت و پشت هایشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید.

چه کسانی از مرگ نمیترسند؟

پاسخ:

کسانی که به خدا و پیامرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.

موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri