کلاس احمدی روشن مدرسه ی سلام صادقیه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال پیام هفتم درس 4» ثبت شده است

نمونه سوالات درس ٧ قسمت دوم

١-سخنان ان حضرت و خطبه های ان حضرت در ……… از نمونه های حضور ایشان در اجتماع است.

پاسخ:

مسجد مدینه


٢-ایشان در منزل گندم را ……… میکرد و ……… میپخت.

پاسخ:

اسیاب،نان


٣-فاطمه موجب شادمانی من است را چه کسی گفته است؟

پاسخ:

پیامبر (ص)


٤-حضرت زهرا سعادت را در چه چیزی میدانستند؟

پاسخ:

دوری از مردان نا محرم۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ali bagheri

نمونه سوال پیام های اسمانی درس٦

١-چرا دادگاه حکم را به سود مرد مسیحی داد؟

پاسخ:

زیرا حضرت علی برای ادعای خود شاهد نداشت


٢-حضرت علی کدام سوره را برای مشرکان مکه خواند؟

پاسخ:

توبه


٣-در کدام جنگ حضرت علی یهودیان را شکست دادند؟

پاسخ:

خیبر


٤-برترین ویژگی اما علی در دوران حکومتش چه بود؟

پاسخ:

عدالت طلبی و مساوات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

بانک سوال پیام های اسمانی درس 4(قسمت اول)

از نظر ابوذر چرا ما از مرگ میترسیم؟

پاسخ:

زیرا دنیایمان را اباد کرده ایم و اخرتمان را خراب و ویران و معلوم است که دوست نداریم از ابادانی به ویرانی به رویم.


از نظر امام صادق(ع) هرکس پیوند خود را با اطرافیانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار باشد چه میشود؟

پاسخ:

دشواری های مرگ بر او اسان میشود و در دنیا هیچ وقت فقیر و تهی دست نمیشود.


در شبی سرد امام سجاد(ع) کیسه ای که داخل ان .........وجود داشت بر دوش داشت.

پاسخ:

گندم


امام سجاد (ع) در جواب ان مرد که برای کمک امام امده بود چه گفتند؟

پاسخ:

من باری را که نجات دهنده ی من در سفرم است از دوش خود بر نمیدارم.


منظور امام از سفر چه سفری بود؟

پاسخ:

سفر مرگ.


به فرموده ی امام صادق(ع)صدقیه دادن موجب چه چیزی میشود.

پاسخ:

موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلا.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri