EP-MNK (Airbus A300-605R)I


این هواپیما، خط تولید شرکت ایرباس را با شماره سریال 618 ترک نمود. اولین پرواز خود را در تاریخ چهارم سپتامبر 1991 انجام داد و در تاریخ نوزدهم نوامبر همان سال به شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان تحویل داده شد. هواپیما به مدت تقریبی 18 سال در خطوط مختلف هواپیمایی لوفتهانزا پرواز کرده و پس از این مدت در سپتامبر 2009 زمینگیر شد. پس از گذشت حدود 14 ماه، در تاریخ 2010/7/1، پس از اورهال در لوفتهانزا تکنیک، توسط هواپیمایی ماهان خریداری گردید و با کد ثبت EP-MNK به ناوگان فعال این شرکت هواپیمایی ملحق شد.

هواپیما

http://www.tayyareh.blogfa.com