برای موفقیت یک ویژگی هست که فرد باید ان را داشته باشد و ان مشخص بودن هدف است.در بالا بردن کارایی مهم ترین اصل روشن بودن هدف است.روشن نبودن هدف،سردرگمی و پریشان فکری در مورد اینکه چه کاری را باید انجام بدهید یکی از دلایل اصلی تنبلی و نداشتن انگیزه است.

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است که افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

برای افزایش کارای،هفت مرحله وجود دارد.

مرحله ی اول:مشخص کنید که دقیقا چه میخواهید.

قانون:یکی از بد ترین راه های استفاده از وقت ان است که کاری را که به هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه انجام دهیم.

مرحله ی دوم:هدف خود را روی کاغذ بیاوریم

مرحله سوم:برای هدف خود مهلت تعیین کنید.

مرحله ی چهارم:از تمام کار های که فکر میکنید باید برای رسیدن به هدف تان انجام بدهید،فهرستی تهیه کنید.

مرحله ی پنجم:فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید.کار هایی را که به صورت لیست در اوردید اید اولویت بندی کنید.

مرحله ششم:فورا کار را بر اساس برنامه شروع کنید،هر کاری که میخواهد باشد.

مرحله ی هفتم:تصمیم بگیرید که هر روز برای انکه قدمی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید.

داشتن هدف های مکتوب تاثیر بسیار خوبی روی قدرت تفکر شما دارد.

هر چه به هدف هایتان بیشتر فکر کنید تمایل و اشتیاق درونی شما برای دست یابی به انها بیشتر میشود.

برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید.

برنامه ریزی اوردن اینده به حال است تا بتوانید همین الان کاری در مورد ان انجام دهید.

آلن لاکین

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست.

آلکس مک کنزی

یکی از اساسی ترین اهداف شما در کار باید این باشد که در برابر نیرو های جسمی،عاطفی و ذهنی که به کار میگیرد بیشترین بازده ممکن را بدست اوید.

proper prior planning prevents poor performance

فرمول شش پی میگوید: برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف میشود

شما برای هدف های متفاوت خود نیاز به لیست های مختلف دارید.اول از همه به یک لیست اصلی نیاز دارید که در ان همه کار هایی را که فکر میکند میخواهید در اینده دور یا نزدیک انجام دهید یادداشت کنید.

دوم:به یک لیست ماهیانه نیاز دارید که ان را در پایان هر ماه برای ماه اینده تهیه و تنظیم میکنید.

سوم:یک لیست هفتگی داشته باشید که در ان تمام هفته را از قبل برنامه ریزی کنید.

دست اخر باید کار ها و وظایف روزانه را مشخص نموده و انها را از لیست های ماهیانه و هفتگی به لیست روزانه خود منتقل کنید.

وقتی به طور مداوم از روی لیست های خود کار میکنید ،احساس مثبت و پیشرفت را در خود تقویت میکنید و این به شما کمک خواهد کرد که بر تنبلی خود غلبه کنید.

یکی از مهم ترین قوانین کارایی فردی قانون 90/10 است.این قانون میگوید:ده درصد وقت اولیه ای را که قبل از شروع کار صرف برنامه ریزی و تنظیم فعالیت های خود میکنید معادل نود درصد از وقتی را که در حین انجام فعالیت ها مصرف میکنید صرفه جویی می کند.