کلاس احمدی روشن مدرسه ی سلام صادقیه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال مطالعات هفتم» ثبت شده است

نمونه سوال درس 2 مطالعات اجتماعی

1-یکی از مسعولیت های مهم من چیست؟

پاسخ:

مراقبت از خودم


2-هیچ فردی نیست که مسعولیت داشته باشد.

پاسخ:

نادرست


3-بدن من یکی از..........است.

پاسخ:

شگفتی های خلقت


4-در محل زندگی ام طوری رفتار میکنم که همسایگان.......نشوند

پاسخ:

ازرده


5-افراد در ...... های مختلف مسعولیت های مختلفی  دارند.

پاسخ:

نقش


6-من در کار های خانه با پدر و مادر........میکنم

پاسخ:

همکاری


7-من از پدر و مادر..........میکن و به نصیحت هاییشان گوش میدهم.

پاسخ:

اطاعت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri

چند نمونه سوال از درس اول مطالعات اجتماعی

١-مهم ترین حق انسان چیست؟

پاسخ:

حق حیات و زندگی


٢-چه کاری در خانواده از نظر قران حرام است؟

پاسخ:

مسخره کردن


٣-انسان از جه زمانی دارای حقوق طبیعی شد؟

پاسخ:

از ابتدای خلقت


٤-انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای……هستند.

پاسخ:

حقوقی


٥-تبعه ی یک کشور بودن موجب میشود که افراد………بر مبنای قوانین ان کشور داشته باشند.

پاسخ:

حقوقی


٦-منظور از حق چیست؟

پاسخ:

چیز های که انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی ان را دارد.


٧-تبعه ی یک کشور بودن را توضیح دهید.

پاسخ:

یعنی افراد حقوقی بر مبنای قوانین ان کشور دارند.


٨-شناسنامه چه چیزی را نشان میدهد؟

پاسخ:

که هر فرد فرزند چه کسی است و به کدام کشور تعلق دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali bagheri