ما در کشورمان 15 هواپیمایی فعال داریم.که عبارتند از:

1-آسمان

2-اتا

3-ایران ایر

4-ایران ایر تور

5-اترک

6-پویا

7-تابان

8-زاگرس

9-ساها

10-قشم

11-کاسپین

12-کیش

13-ماهان

14-معراج

15-نفت

و همچنین یک هواپیمایی دیگر به نام صافات هست که در خدمات ویژه کمک میکند.

من متمعن نیستم که هواپیمایی ساها فعال باشد.

اگر کسی میداند که فعال است یا نیست به من اطلاع بدهد.

با تشکر