دو هواپیما که متعلق به شرکت هواپیمایی سپهداران (هواپیمایی که هنوز مجوز پرواز ندارد) هستند از نوع 500-737 و به کد های رجیستر PK-TXG و PK-TXH در فرودگاه شیراز پارک هستند و منتظر گرفتن مجوز پرواز و مجوز درست شدن شرکت هواپیمایی هستند.این هواپیما ها رنگامیزی هم با ارم شرکت هواپیمایی سپهداران شدند.

به امید پرواز ان ها

http://www.tayyareh.blogfa.com/

سپهداران