آیا می‌دانید دود سفید رنگی که گاهی در آسمان و در دنباله هواپیماهای در حال پرواز می‌بینیم چیست؟ این نوارهای سفید که اغلب راحت‌تر از خود هواپیماها در آسمان دیده می‌شوند ذره‌های یخ‌زده بخار هستند.


وقتی بنزین هواپیما در موتور می‌سوزد مقدار زیادی بخار آب و ذره‌های دوده تولید می‌شود. این مواد معمولا به شکل دود از هواپیما خارج می‌شود. وقتی هواپیما در ارتفاع بالای 8 هزار متر پرواز می‌کند و این ترکیب در دمای پایین‌تر از منفی 40 درجه سانتیگراد قرار می‌گیرد، ذره‌های دوده و بخار آب، کریستال‌های بسیار ریز یخ را ایجاد می‌کنند و نواری طولانی از این کریستال‌ها در امتداد هواپیما کشیده می‌شود. هواپیماهایی که پایین‌تر از 8 هزار متر پرواز می‌کنند چنین نوار سفیدی در امتدادشان دیده نمی‌شود چون در ارتفاع پایین‌تر دمای هوا بالاتر است و ذره‌های بخار آب، یخ نمی‌زند.

http://tayyareh.blogfa.com