١-فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال،سلامتی،خانواده یا حتی از جان خود میگذرد و انها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا میکند.دین اسلام افراد فداکار را ستایش کرده و به انها وعده ی پاداش الهی داده است.

٢-زیرا ایمان را بر ثروت برتری داد.

٣-حیا و عفت،علاقه ی شدید به پیامبر،اهمیت دادن به خانواده و خانه داری،ساده زیستی،اثار و بخشندگی.

٤-خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی مظلومان،سکوت نکنند(و حق مظلومان را از ظالم ها بستانند و به او باز گردانند).

٥-توبه

٦-خداوند به کمک فرشته ی وحی.

٧-رسالتش نیمه کاره باقی میماند.

٨-امر الهی

٩-مکه

١٠-در این صورت ایا شما به سلامت خواهید بود؟

سوال ها را از وبلاگ اقای مزینی در سایت http://resaaneh.blog.ir نگاه کنید.